wz

Gymnázium sv. Mikuláša Prešov

Počet prístupov na začiatku:.
Meno:
Priezvisko: Téma+Trieda:
Tvoj E-mail:
Učiteľ E-mail:

Please press start.

1.  


Pozícia (cm) čas (sek). Ktoré z tvrdení je správne? Startamplitúda 6 cm peróda 1 sekunda
amplitúda 12 cm peróda 1 sekunda
amplitúda 6 cm peróda 2 sekunda
amplitúda 12 cm peróda 2 sekunda

2.  


Teleso (2 kg). Aká je konštanta pružiny. Vzdialenosť je v cm.Start


4 N/m
400 N/m
80 N/m
nedá sa určiť

3.  


Teleso 200 gramov, kmitá na pružine. Jednotky cm a sekundy. Aká je mechanická energia sústavy? Start36 mJ
72 mJ
0 J
nedá sa určiť

4.  


Teleso 200 gramov, kmitá na pružine. Jednotky cm a sekundy. Aká je konštanta pružnosti? Start0.8 N/m
1.97 N/m
33 N/m
68 N/m

5.  


Určte frekvenciu vlny.Jednotky cm a sekundy.0.5 Hz
4 Hz
2 Hz
1 Hz

6.  


Aká sila pôsobí na druhú pružinu, ak na prvú pôsobí 500 N ?Sily sú rovnaké
na spodnej je sila dvojnásobná
na spodnej je sila polovičná
na spodnej je sila štvornásobná

7.  


Animácia predstavuje prierez trojrozmernou zvukovou vlnou. Porovnajte intenzitu zvuku v x=4 cm a x=8 cm.Jednotky: cm a milisekundy.intenzita sa nezmení
x=8, bude polovičná
x=8, bude štvrtinová
nedá sa určiť

8.  


Prečo nie sú nehybné body ak vlna prichádza alebo z ľava, alebo z prava? Ale objavia sa ak oba zdroje kmitajú súčasne?Zdroje sa navzájom blokujú
superpozícia vytvára interferenciu
odraz spôsobuje ohyb vlny


9.  


Vlny v prvom a druhom paneli sú sčítane v treťom paneli. Ktoré tvrdenie je pravdivé?vlny neprechádzajú bodom x=0, preto sa tento bod nepohybuje
reťazec je rovný, keď sa maximá v 1 a 2 paneli prekrývajú
v určitom okamihu sa reťazec nepohybuje
reťazec sa pohybuje rýchlejšie, keď sa maximá v 1 a 2 paneli prekrývajú

10.  
© Mgr.Vladimír Mašlej