wz

Výpis vysledkov

Pripojenie prebehlo úspesneV tabulce "zamm" je 102 záznamov.

Osobne číslo Priezvisko Trieda+tema Správne Kontrola Nesprávne Nerie?ené Čísla nespr Dátum rez2
31 3 1 0 27 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2009-06-02 09:21:48 1
32 beluskova kmity20- 19 1 1 0 ,,,,,,,,,,,,,,15,,,,,,,,,,, 2009-01-22 12:25:56 1
33 kascakova kmity20- 19 1 1 0 ,,,,,,,,,,,,,,15,,,,,,,,,,, 2009-01-22 12:27:23 1
34 Zapotokova kmity20- 19 1 1 0 ,,,,,,,,,,,,,,15,,,,,,,,,,, 2009-01-22 12:27:49 1
35 vvvv tr 0 0 0 0 0000-00-00 00:00:00
36 vvvv tr 0 0 0 0 0000-00-00 00:00:00
37 vvvv tr1104 0 0 0 0 0000-00-00 00:00:00
38 rrrrrrwwwww dddd 0 3 0 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-20 11:19:34 5
39 qqqq septima 0 4 0 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-20 11:24:57 5
40 eeeee zzzz 0 5 3 27 1,2,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-20 11:30:00 5
41 3 6 9 18 ,,,,,,,,,,,,13,14,,16,17,18,19,20,21,,,,25, 2010-10-20 11:32:36 5
42 asasas kmity20- 0 7 2 18 1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-20 11:35:10 5
43 oooo 9 7 0 21 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-28 13:57:44 1
44 GočNovotný O8AB 18 2 3 9 ,,,,,6,7,,9,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-28 13:58:48 1
45 www 2 9 1 27 ,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-28 13:59:08 2
46 OlexikPalascak 20 1 1 9 ,,,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-28 13:59:59 1
47 FejerčákLazoň o8a 19 1 2 9 ,,,,,,7,,,,11,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-28 13:58:31 1
48 0 0 0 0 0000-00-00 00:00:00 5
49 OlexikPalascak 20 1 1 9 ,,,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-28 13:59:59 1
50 DrutarovskyPavuk 21 2 0 9 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-28 14:01:22 1
51 15 1 6 9 ,2,,,,6,7,,,,,12,,,,16,,,19,,,,,,, 2010-10-28 14:00:20 2
52 sepesiovavalickova 19 1 2 9 ,,,,,6,,,,10,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-10-28 14:02:02 1
53 20 2 1 9 ,,,,,,,,,,,,,,15,,,,,,,,,,, 2010-10-28 14:02:35 1
54 sofrankotobias 08B 18 1 3 9 ,,,,,,,,,,,12,,,,,,,19,20,,,,,, 2010-10-28 14:04:04 1
55 stofanak 19 6 2 9 ,,,,,,,,9,,,,13,,,,,,,,,,,,, 2010-10-28 14:04:21 1
56 qqqq 0 1 0 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:26:33 5
57 2 3 0 28 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:30:11 1
58 kocan 08AB 10 4 0 20 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:31:03 1
59 GočNovotný O8AB 11 1 1 18 ,,,,,,,,,,11,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:34:06 1
60 stofanak 8 1 4 18 ,,,,,,7,,,,11,,13,,,,,,19,,,,,,, 2010-11-04 13:36:15 2
61 DrutarovskyPavuk 12 3 0 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:39:28 1
62 11 2 1 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,, 2010-11-04 13:41:21 1
63 fejercaklazon 12 2 0 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:43:44 1
64 Olexik o8a 11 1 1 18 ,,,,,,,,,,11,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:44:13 1
65 babincak O8AB 9 1 3 18 ,1,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,1,, 2010-11-04 13:44:42 2
66 ValickovaSepesiova 11 1 1 18 ,,,,,,,,,,,,13,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:45:15 1
67 Pulík 12 1 0 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:46:17 1
68 Jurašek 12 1 0 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:46:34 1
69 Osifčin 10 1 2 18 ,,,,,,,,,,11,,13,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:47:56 1
70 Osifčin 10 1 2 18 ,,,,,,,,,,11,,13,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:47:56 1
71 stofanak 11 2 1 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,, 2010-11-04 13:49:30 1
72 DrutarovskyPavuk 12 5 0 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:50:56 1
73 Olexik 11 2 1 18 ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-04 13:56:43 1
74 xxx xxxxx 2 1 2 26 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22,,,25, 2010-11-05 08:33:03 4
75 aaaa aaaa 0 2 1 29 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-05 08:35:40 5
76 Fedor 07A2 22 1 3 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,17,,,,,22,23,,, 2010-11-05 11:09:28 1
77 0 2 0 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-05 11:17:58 5
78 N. Septima 19 3 6 5 ,,,,,,7,8,,,,,,,,,17,,,20,21,,,,25, 2010-11-05 11:17:27 2
79 MelegovaBarvircak Septima 19 5 6 5 ,,,,,,7,8,,,,,,,,,17,,,20,21,,,,25, 2010-11-05 11:19:25 2
80 ziakovakusnirikova 21 2 4 5 ,,,4,,,,,,,11,,,,,,,,,,,22,,24,, 2010-11-05 11:21:24 1
81 Maja O7a 3 1 14 13 1,2,3,4,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,,,,,,,,,,, 2010-11-05 11:21:13 5
82 Bernát 07.A 19 1 6 5 ,2,3,,,,,,,10,11,,,,,,17,,19,,,,,,, 2010-11-05 11:23:43 2
83 Beluskova+Perecarova 07A+test2 25 10 0 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-05 11:32:27 1
84 Bačová O7A 18 1 6 6 ,,,,,,,8,,,,,13,,,,17,18,,20,,,,,25, 2010-11-05 12:13:35 2
85 Hvizdoš O7.A 16 1 8 6 ,,,,,,,8,,,,,,,,,,18,19,20,21,22,,24,25, 2010-11-05 12:16:06 2
86 Smelý O7A+2 22 1 3 5 ,,,,,,,,,,,,13,,,,,18,,,,,,,25, 2010-11-05 12:16:30 1
87 semesova 07A+test2 18 1 7 5 ,2,,,,,7,,,10,,,13,14,15,,,,,,,22,,,, 2010-11-05 12:14:56 2
88 Vanca 07A-3 10 2 9 11 ,2,3,4,,,7,,9,10,,,13,14,,,,,19,,,,,,, 2010-11-05 12:19:42 3
89 Kravec 07A 9 1 15 6 ,,,4,5,,7,8,9,10,11,,13,14,,,17,18,,20,,,23,24,25, 2010-11-05 12:14:19 4
90 Bekova+Sandrej 23 2 2 5 ,,,,,,,8,,,11,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-05 12:21:48 1
91 Danko 07.A+3 13 1 3 14 ,,,4,,,,,9,10,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-11-05 12:23:42 1
92 Soltes 07A+3 21 2 9 0 1,2,,,,,,,,10,,,,,,,,,,20,21,22,,,25, 2010-11-05 12:26:49 2
93 Reľovský O7.A 14 1 16 0 1,2,3,4,,,7,,9,10,,,13,14,,,,,,20,21,22,,24,25, 2010-11-05 12:29:10 4
94 Reľovský O7.A 14 1 16 0 1,2,3,4,,,7,,9,10,,,13,14,,,,,,20,21,22,,24,25, 2010-11-05 12:29:10 4
95 Annamária O7A+2 5 1 19 6 ,,,4,,,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,,25, 2010-11-05 12:21:22 5
96 vsilišinová 23 1 2 5 ,,,,,,7,,,,,,13,,,,,,,,,,,,, 2010-11-05 12:24:59 1
97 BerkovaSandrej O7A 21 3 9 0 1,2,,,,,,,,10,,,,,,,,,,20,21,22,,,25, 2010-11-05 12:30:28 2
98 vranikova o7a+2 21 1 2 7 ,,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25, 2010-11-05 12:30:18 1
99 0 1 0 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2010-12-07 08:55:56 5
100 Strakova septima+magnetizmus 11 1 17 2 ,2,,4,,,,,9,10,11,12,13,14,,,17,18,19,,21,22,,24,25, 2010-12-07 09:30:02 4
101 Tomčufčíková magnetizmus 10 1 18 2 ,2,3,4,5,,,,9,10,11,12,13,14,,,17,18,19,,21,22,,,25, 2010-12-07 09:30:02 4
102 pazdicova magnetizmusael.pole 9 1 19 2 ,2,,,,,7,,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,,, 2010-12-07 09:32:35 4
103 10 8 16 4 ,,,4,,6,,,9,10,,12,,,,,17,18,19,20,21,22,23,24,,26 2010-12-07 09:33:42 4
104 0 0 0 0 0000-00-00 00:00:00 5
105 FELLEGIOVA 15 1 12 3 1,2,,,,,,8,9,,11,,13,14,,,17,,,20,,22,,,,26 2010-12-07 09:40:53 3
106 ffff yuuuu 0 1 2 28 1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2011-09-27 13:34:06 5
107 mas vlnenie3+ 2 1 0 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2011-10-13 09:09:46 1
108 app hindoptika+ 6 3 8 16 1,,3,,,6,7,8,,,,12,13,14,,,,,,,,,,,, 2011-10-13 09:22:30 4
109 rerer vlnenie3+rerer 2 1 1 17 ,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2013-06-06 00:15:42 2
110 zzzzz vlnenie3+ 1 4 2 17 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20,21,,,,, 2013-06-06 00:23:38 4
111 ddddd vlnenie3+xxxx 1 1 1 18 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,21,,,,, 2013-06-07 00:23:36 4
112 11222 3uhok/kvartaA 3 3 0 12 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-06 15:57:46 1
113 ppppppp vlnenie3+ 1 8 0 19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-10 14:06:33 1
114 ppppaaaaa kinemat/kvartaA 0 9 0 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-10 14:09:17 5
115 aaaa vlnenie3+ 1 2 0 19 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 08:51:32 1
116 aaaa hindoptika+ 1 3 3 26 1,2,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 08:57:14 5
117 aaaaa hindoptika+ 1 4 1 28 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 08:58:15 4
118 a hindoptika+ 2 5 3 25 ,,,,,6,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 08:59:17 4
119 b hindoptika+ 0 6 2 28 1,,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 09:00:13 5
120 b hindoptika+ 0 6 2 28 1,,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 09:00:13 5
121 y hindoptika+ 1 7 1 28 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 09:01:13 4
122 yy hindoptika+ 1 8 1 28 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 09:02:15 4
123 3 kinemat/kvartaA 0 9 2 28 1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 09:03:17 5
124 5sept hindoptika+ 0 15 2 28 ,,,,,,,,,,,,13,14,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 09:35:13 5
125 s2 s2 0 21 2 28 1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-03-11 10:01:36 5
126 meuc hindoptika+ 0 1 2 28 1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-04-16 10:36:59 5
127 0 0 0 0 0000-00-00 00:00:00 5
128 hindoptika+ 0 1 0 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014-07-26 16:04:01 5
129 0 1 0 30 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2015-06-05 09:21:51 5
130 hindoptika+ 0 1 2 28 1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2017-01-11 14:00:12 5
131 mas hindoptika+ 6 2 5 19 1,,3,,,,7,,,,,,,,,,,,,,,,23,,25, 2017-05-31 13:04:29 3
132 qqqq hindoptika+qqqq 1 1 3 26 1,,3,,,,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2017-08-24 20:50:20 5